Tennis Courts SK Hradčany                                                                                                                  


     SK Hradčany
    Diskařská 1,  110 00 Praha 1
    tel: 603 509 950
    e-mail: tenispraha@tenispraha.czProvádíme výstavbu pevných hal na ocelové konstrukci. Hala se skládá z ocelové konstrukce a samostatného pláště haly.

- Půdorys haly

Popis ocelové konstrukce:

Jedná se o skládací halu z ocelové konstrukce se zapláštěním. Zastřešená je systémem příčných oblouků, propojených podélnými moduly se střešním zavětrováním v krajních polích. Základní podélný modul činí 4 metry. Poslední pole je vždy uzpůsobeno stávajícímu rozměru kurtu. Halu uzavírají čelní stěny s nosnou konstrukcí z dvojice sloupků, doplněné paždíky.

Popis pláště haly:

Nosnou plachtu tvoří nánosovaný laminát se speciální hmotou umožňující prostup světla a tím možnost hraní přes den bez osvětlení. Může být použit i klasický nánosovaný kašírovaný laminát, který uspoří vaše vstupní investice, bohužel na úkor prostupu světla do haly. Izolační mezivrstva je tvořena fólií se vzduchovými polštářky. Podhledová fólie vytváří strop haly a zároveň chrání izolační vrstvu. Celá hala může být překryta ochrannou fólií, která chrání vlastní plášť haly před znečištěním, proti UV záření a tím prodlužuje vlastní životnost pláště.

Konstrukční řešení:

Za hlavní oblouky jsou ze statického hlediska navrženy Vierendelovy nosníky. Podélná stužidla tvoří příhradové nosníky. Hlavní sloupky a paždíky čelních stěn jsou také z Vierendelů. Podružné paždíky z tenkostěnných profilů.
Na vytápění haly doporučujeme horkovzdušný agregát s plynovým hořákem s plnou automatikou.

- Výhody a nevýhody haly Bendvik

Energie:
Základem úspory energií v hale BENDVIK je obdobný systém vytápění jako u pevných hal. Haly mohou být vytápěny z centrální kotelny areálu nebo samostatnou vzduchotechnickou jednotkou. To znamená, že se teplo do těchto hal doplňuje pouze při poklesu teploty vzduch v hale. Na rozdíl od nafukovacích hal, kam musí být vzduch vháněn nepřetržitě a ohříván.
Celková úspora energie se pohybuje mezi 35-45% proti nafukovací hale v závislosti na garantované teplotě v hale. Při venkovní teplotě -15°C je hala schopna udržet požadovanou teplotu 14-16°C. Tuto teplotu lze dosáhnout a udržet i pomocí agregátu se standardním výkonem.

Závěr:
J
edná se zcela o tuzemský výrobek, který je chráněn úřadem průmyslového vlastnictví. Ze zkušeností a ohlasů hráčů i klientů se tato hala svým standardem blíží pevným halám.
Pro více informací nás prosím kontaktujte
Tel.: 603 455 702
e-mail: tenispraha@tenispraha.cz


 


   ©2011, www.tenispraha.cz                                                                                                     tvorba www stránek ©2011 MC Design